La Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada (FESTHI) ha engegat enguany  l’ambiciós projecte de recuperar la figura del Drac Antic d’Igualada, una peça clau del seguici processional. Aquest projecte s’emmarca dins l’objectiu principal de la federació: recuperar el seguici històric de la Festa Major d’Igualada; una tasca que des del 2011 ha permès recuperar amb èxit nombrosos balls i figures.

El projecte de recuperació del Drac Antic va començar a gestar-se l’any 2020 amb la recerca de documentació, però no ha sigut fins enguany que s’ha posat en marxa. Les primeres referències sobre el drac les trobem en documents del segle XV, en articles i notícies que en detallen materials i tipologia i que constaten que la figura igualadina era de les més antigues del principat.


El punt de partida

El Drac i el seu paper en el seguici

El seguici popular està format per la imatgeria festiva, els personatges, representacions, balls parlats i músics, que protagonitzen alguns dels actes més patrimonials de les nostres festes.

L’origen del model de la Festa Major d’Igualada es troba als s.XIV i XV. Es consolida al s.XIX i arriba gairebé intacte als nostres dies. És el model de la regió Anoia-Penedès-Garraf i Camp de Tarragona i es caracteritza per la presència de la imatge del sant patró al final del seguici. Aquest fet justifica les manifestacions d’alegria de balls i imatgeria, així com la presència d’autoritats municipals i altres elements protocol·laris: macers, Salero, guàrdia municipal… que surten a acompanyar i honorar la figura del patró. L’acte és la màxima expressió del sentiment de pertinença a la ciutat.

Un dels principals elements del seguici, pel seu
pes i antiguitat, és el Drac.

Com era el drac antic d’Igualada?

El primer problema per saber com era el drac és que no se’n conserva cap fotografia. Per tant, com a punt de partida tenim un grafit del s.XV, algunes notícies que permeten saber-ne materials i tipologia i altres figures situades en un mateix context, com el Drac de Vilafranca (ca. 1750-70), el de la Bisbal de l’Empordà (ca. 1670-72) o el del Solsona (1692).

Dibuix del drac-vibra igualadí de 1402-1404, segons un esborrany d’arxiu

Aquestes figures tenen en comú la importància que hi té el cap, fet de talla de fusta massissa, amb similituds en l’escultura de retaules del barroc. Tota l’’estructura està recoberta amb un llenç de pintor que fa de suport per les escates o plomes que simulen la pell de l’animal, de cuir pintat.

El cap sol recordar als cànids (llop, gos) i als saures (sargantana, cocodril), amb el morro allargat, mandíbules grosses i la boca oberta ensenyant les dents. És freqüent trobar-hi la llengua cap enfora, per subjectar els coets.


Projecte de recuperació del Drac Antic d’Igualada

La proposta és construir el drac seguint l’estil dels s.XVII-XVIII, segurament l’època de més esplendor de la figura, i no a partir de la figura medieval del 1402-1404. S’han agafat de referència i inspriació dracs ja existents de contextos similars i, com a model pel cap, una escultura històrica: el Sant Miquel del Museu Marès.

La figura es farà a la manera tradicional, amb el cap i les potes de fusta de bedoll, estucades i policromades. El cos estarà format per un esquelet de costelles de fusta de pi, amb cèrcols de pollancre, entapissat amb llenç i recobert amb escates de cuir acolorit i pintat, tal i com detalla la documentació dels s.XVI i XVII. Les ales també seran de fusta.

La figura medirà 2,70 metres de llarg, 2,40 metres d’alçada en el punt més alt (des de la base de les potes fins a la punta de les ales) i d’1,30 metres d’amplada (d’ala a ala). Els punts per a pirotècnia aniran encarats cap endavant, per posar en valor la seva funció: obrir pas a la processó. La idea és que esdevingui la icona de l’inici del seguici processional.

Detall del cap del Sant Miquel del
Museu Marés de Barcelona (ca. 1600)

Qui portarà el drac?

La participació s’obrirà a tothom qui ho desitgi, des d’una nova entitat gestora d’imatgeria de foc municipal, sempre seguint les condicions performatives, d’actuació i manteniment de la nova figura donades per la Federació del Seguici Històric Tradicional d’Igualada.

Els vestits dels portadors consistiran en una mena de calces bombades amb un escatat senzill de colors i amb espardenyes negres simples de vetada igualadina.


L’imatger
L’imatger escollit per a realitzar la construcció del drac és l’Aitor Calleja, que ja va construir els Gegants Vells d’Igualada, amb resultats espectaculars. El projecte compta també amb l’assessorament i la recerca històrica de diferents experts.

A data d’avui, el drac ja compta amb el cap tallat a fusta i amb les dues potes, elements prèviament modelats amb fang.

Modelat en fang del drac, elaborat per l’imatger Aitor Calleja

Col·labora i ajuda’ns a fer possible el projecte!

El cost final de la recuperació del drac s’estima al voltant dels 13.000 €. D’aquests ja se n’ha assolit la metat, gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona i de donacions privades, cosa que ens ha permès engegar el projecte. També esperem pròximament rebre l’ajuda del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada.

No obstant, us volem seguir demanant el vostre granet de sorra per finançar l’altra part de la despesa.

Si l’any 2011-2012 va ser possible replicar la figura processional de Sant Bartomeu (1695) i el 2015-2016 les figures dels Gegants Vells (1855-1861), creiem que també avui el conjunt de la ciutadania respondrà a la nostra crida i podrem tornar a gaudir d’aquesta figura històrica.

Com es pot col·laborar?

Pots donar la quantitat econòmica que vulguis. Els donatius de 500 € o més tindran un reconeixement singular: gravat del nom a l’interior del Drac, obsequi commemoratiu i fins i tot la possibilitat de fer la primera ballada d’honor.

Les aportacions es poden fer al següent número de compte:

ES11 3140 0001 96 0013629000

Moltes gràcies per la vostra ajuda!