A través de les diferents seccions d’aquesta pàgina volem contribuir a explicar millor l’organització, gestió i finançament intern de la FESTHI com a Federació.

D’aquesta manera a través de tres mòduls de contingut: La Federació, Comptabilitat i Projectes, obrim de manera pública tota la informació interna del dia a dia de la Federació i la compartim amb tothom com a exercici de transparència i auto-compromís de bones pràctiques.

En les diferents seccions de contingut, que s’aniran ampliant amb el temps, es pot trobar informació referent a l’entitat, al seu funcionament intern a través de la junta i l’assemblea així com les actes de les reunions que aquesta realitza. En l’àmbit econòmic es publiquen els comptes anuals i els pressupostos, així com el finançament obtingut per a la realització de projectes concrets.