Els inicis de la Festa Major d’Igualada estan relacionats amb la fundació d’una capella, benefici i hospital dedicat a sant Bartomeu dins les muralles d’Igualada, a finals de segle XIII. El primer pregó o crida de la festa és del 1374 i la paraula “festa maior” apareix ja a les crides del 1388, 1400 i 1419. Sabem que ja es celebrava la solemne vigília o vetlla i es feien balls, curses i torneigs. Ja el 1340 el Consell Municipal (Universitat) es reunia en plenari a l’església i a la Capella de Sant Bartomeu. No sabem des de quan sant Bartomeu va ser proclamant patró d’Igualada, però creiem que ja ho era aleshores. Per tant ens trobem possiblement davant de la menció documentada de “Festa Major” més antiga del país.

La imatge de sant Bartomeu que centrava aquesta devoció és una talla de finals de segle XIII que es conserva al Museu Episcopal de Vic. Al segle XV va ser reconvertit amb una inscripció per tal de poder servir  com  a  imatge  processional  del  patró.  Aquesta processó es troba documentada el 1484 i se’n parla el 1619. L’any 1670 ja es traslladava la imatge a la seva capella amb música d’acompanyament, i el 1695 es va fer l’actual imatge d’argent amb l’escut del municipi.

El 1846 apareix un primer programa d’actes de la Festa Major al Diario de Barcelona, i el primer programa imprès com a fulla volant a Igualada que es conserva data del 1851. En aquests textos ja es parla dels actes principals: anunci, completes i passacarrers, ofici, processó, castell de focs i ball, així com diversions a les diferents societats privades.

La Festa va adaptant i ampliant la seva oferta lúdico-cultural al llarg de la segona meitat de segle XX. Ha estat i és una Festa Major molt participativa i amb una gran diversitat d’actes i elements festius, alguns dels quals queda pendent de recuperar.

La celebració de Sant Bartomeu

La celebració en honor de sant Bartomeu s’ha celebrat amb una gran continuïtat, excepte algunes ocasions extraordinàries. L’any 1977 el consistori va fer laborable el dia 24 d’agost, que havia estat festiu local des d’almenys finals de segle XIV. Actualment des de la Federació i d’altres entitats i associacions igualadines s’ha iniciat una campanya per tornar la festivitat a la diada patronal concreta.

L’any 2011 aquesta mateixa Federació va aprovar un protocol escrit el qual, des del 2012, regeix el funcionament del seguici processional que es fa el dia 24, així com el funcionament dels actes on aquest fa aparició: el trasllat, les vespres, l’ofici i la missa del mateix dia 24 que precedeix la processó, la processó amb l’entrada i cant dels goigs, així com el retorn de la imatge del Sant a l’església del Roser, on queda exposada tot l’any. En aquest document s’hi llisten tots els elements, actes, horaris i itineraris en relació als actes tradicionals o històrics i se n’estipula tant la seva funció com el seu funcionament. També s’hi contempla el funcionament de la Passacalle, que és com es coneix la passada o passacarrers de la vigília al vespre.