La col·lecció de pòsters de la FESTHI ha estat editada el juny del 2012 i presentada en les II Jornades de Cultura Tradicional. Des d’aquest moment estan a la venda, a disposició de qui ho desitgi.

Els preus de venda són els següents:
–  1 pòster:  3€
–  2 pòsters:  5€
–  la col·lecció sencera (14 pòsters):  20€   (en una carpeta de cartró per guardar-la)

A falta d’un punt de venda fix (esperem tenir-lo aviat), podeu adquirir-los enviant un correu electrònic a info@festhi.cat.

La col·lecció ha estat feta a partir d’una tria de 14 fotografies especialment boniques de les colles de la FESTHI i d’altres elements igualadins com la Tronada o la figura de plata de l’apòstol Sant Bartomeu.
El disseny ha anat a càrrec de l’igualadí Pep Valls (www.evvo.org).

Les fotografies són obra de:
–  Marina Méndez
–  Manuel Hidalgo
–  Antoni-Manel Marco
–  Cristina Casinos i Àlex Masalles
–  Daniel Vilarrubias
–  Jordi Bonaventura
–  Pau Aymerich
–  Ramon Muntané