La Junta és l’òrgan de la Federació que vetlla i té cura, principalment, dels següents punts:

  • La gestió i organització dels actes tradicionals i històrics de la Festa Major que s’organitzen conjuntament entre les entitats federades
  • La realització de tasques administratives i logístiques per dur a terme tots els projectes que la Federació acordi.
  • L’obligació de ser un front comú de treball per vetllar pels interessos del conjunt d’entitats federades.

Actualment està format per:

Laia Cuadras – Presidenta
Enric Puig – Secretari
Ismael Miñano – Tresorer
Pau Duran – Vocal
Maria Muntané – Vocal
Núria Olivé – Vocal
David Torras – Vocal