La Junta és l’òrgan de la Federació que vetlla i té cura, principalment, dels següents punts:

  • La gestió i organització dels actes tradicionals i històrics de la Festa Major que s’organitzen conjuntament entre les entitats federades
  • La realització de tasques administratives i logístiques per dur a terme tots els projectes que la Federació acordi.
  • L’obligació de ser un front comú de treball per vetllar pels interessos del conjunt d’entitats federades.

Actualment està format per:

Genís Baulida
Marc Custodi
Miquel Grifé
Elisenda Prat
Pau Ter
Eduard Torres