El projecte dels Gegants Vells d’Igualada va tenir un cost de construcció de la imatgeria que s’eleva a la xifra de 26,738,50€ amb IVA inclòs. La font de finançament principal del projecte correspòn a donatius a títol individual de persones i famílies que varen voler col·laborar amb el projecte, representat aproximadament el 46% del total del pressupost. La segona font més rellevant prové de les administracions públiques amb subvencions provinents de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona, representant un 29% del finançament. Un 13,5% del projecte es va finançar gràcies a les aportacions d’entitats locals i empreses privades, i la resta amb fons propis de la mateixa Federació destinats al projecte.

A banda del cost de construcció, cal contemplar també despeses associades com són el transport dels gegants des de Pamplona fins a Igualada que ascendeix a 325,5€.


Particulars 12.328,00€
Donatius individuals corresponents a 31 col·laboradors 12.328,00€
Entitats i empreses 3.610,00€
Aportacions corresponents a 8 entitats i empreses privades 3.610,00€
Administracions 7.887,70€
Subvencions directes
Ajuntament d’Igualada 5.045,70€
Diputació de Barcelona 1.698,00€
Subvencions parcials (dins d’una subvenció per l’entitat)
Ajuntament d’Igualada 1.145,00€
Fons propis 2.911,80€
Aportació al projecte provinent de recursos propis de l’entitat 2.911,80€
TOTAL 26.738,50€