Aquests són els comptes econòmics de l’any 2019.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.

Despeses
Ingressos
Pirotècnia 584,87€ Subvenció anual Ajuntament 500,00€
Rams geganta 56,00€ Contracte Ajuntament Festa Major 550,00€
Sopar Passacalle i esmorzar Tronada 670,84€ Quota anual entitats 270,00€
Honoraris comercial publicitat revista 560,23€ Esmorzar Tronada i sopar Passacalle 1010,00€
Impressió revista Festa Major 2.630,00€ Ingressos publicitat revista Festa Major 2.610,00€
Assegurança RC 159,23€ Donatius entitats 130,00€
Material divers 20,17€ Donatius particulars 160,00€
Dietes col·laboradors 84,60€
Material armilla Tabaler 40,00€
Quota Ateneu Igualadí 350,00€
TOTAL 5.230,00€ TOTAL 5.155,94€