Aquests són els comptes econòmics de l’any 2018.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.

Despeses
Ingressos
Material divers: foam, marcs, sobres,… 80,21€ Subvenció anual Ajuntament 500,00€
Material Festa Major: rams, gegants,… 152,00€ Contracte Ajuntament Festa Major 550,00€
Fiança Ateneu 30,00€ Fiança Ateneu 30,00€
Revista Festa Major + Distribució 2.929,99€ Publicitat revista Festa Major 2600,00€
Sopar i esmorzar colles Festa Major 773,00€ Aportació colles sopar i esmorzar Festa Major 1024,00€
Quota Ateneu 350,00€ Quotes Ateneu Colles 270,00€
Pirotècnia 630,87€
TOTAL 4.954,98€ TOTAL 4.974,00€