Aquests són els comptes econòmics de l’any 2016, any on els recursos de l’entitat es varen invertir principalment al projecte dels Gegants Vells i a les despeses corrents de celebració de la Festa Major 2016.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.

Despeses
Ingressos
Tabaler Subvencions
Confecció i material pel nou vestit i complements necessaris 276,50€ Ajuntament d’Igualada 800,00€
Gegants Vells Diputació de Barcelona 3.819,00€
Músics, rams, armilles, fundes 545,40€ Altres ingressos
Làmines concurs difusió 155,00€ Contracte FM Ajuntament Igualada 400,00€
Transport Pamplona – Igualada 325,25€ Aportació colles al sopar Passacalle 315,00€
Construcció porta per emmagatzematge 297,00€
Presentació documental 42,00€
Material i confecció de fundes 42,00€
Aportació per la construcció 2.373,47€
Despeses corrents Festa Major
Pirotècnia: Passacalle, Processó, Entrada St Bartomeu 680,15€
Sopar de colles previ a la Passacalle 459,23€
Goigs de Sant Bartomeu, fotocòpies 30,00€
Lloguer espais Ateneu Igualadí dies de Festa Major 50,00€
Altres despeses
Medalla Portants d’Honor de Sant Bartomeu 250,00€
TOTAL 5.484,00€ TOTAL 5.334,00€