Amb el present document es formalitza l’alta com a soci de ple dret de la persona física o jurídica següent a la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada, i s’autoritza a la FESTHI a realitzar el cobrament anual corresponent a la quota de soci (20€). En cas que formis part activament d’alguna de les entitats que aplega la FESTHI, s’aplicarà un descomte del 50% de la quota de soci (10€).

Al donar-se d’alta com a soci es cobrarà la quota del primer any, a partir del gener següent es passarà el rebut de forma periòdica fins que es formalitzi la baixa.