Aquests són els comptes econòmics de l’any 2023.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.

DespesesIngressos
Publicació FM 2023405,00€Subvenció Ajuntament 20231000,00€
Assegurança responsabilitat civil anual273,30€Contracte Ajuntament FM1380,00€
Pirotècnia887,00€Patrocinadors publicació300,00€
Esmorzar i sopar colles Passacalle/Diana972,40€Aportacions colles i publicació FM1556,05€
Esmorzar colles Diana673,20€Aportació quotes socis620,00€
Calendaris FESTHI 2024462,06€Calendaris FESTHI 2024966,54€
Materials fungibles (cartells, decoració, roll…)446,15€VI Premis Antoni Carné3000,00€
Altres despeses (transport, xerrades…)129,87€
Conveni col·laboració Ateneu423,50€
TOTAL4672,48€TOTAL8822,59€