Aquests són els comptes econòmics de l’any 2021.

La comptabilitat de la Federació no és una comptabilitat agregada de les diferents entitats que la conformen, sinó que cadascuna d’aquestes compta amb el seus propis recursos i la gestió és individual entre elles.

Despeses   Ingressos  
Exposició 10 anys FESTHI54,45€Subvenció anual Ajuntament500,00€
Publicació FM 2021380,00€Contracte Ajuntament Festa Major750,00€
Esmorzar colles Diana673,20€Aportaciones publicació de FM480,00€
Edició de vídeos FM120,00€Aportació socis1010,00€
Banda de Música400,00€
Pirotècnia113,00€
Quota Ateneu350,00€
TOTAL2090,65€TOTAL2080,00€