Descarregar versió PDF

 

Davant la publicació del pressupost desglossat per part de la CUP,  el dilluns 12 de juny de 2017, la Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada veu necessari fer les següents declaracions:

1. Que l’exposició pública del pressupost i les despeses de la Festa Major ha de ser una de les obligacions de l’Ajuntament, un exercici de transparència cap a les colles i entitats que fan la festa i cap a la ciutadania. Exercici que fins ara no s’ha realitzat amb normalitat per part de la institució.

2. Que existeix un greuge comparatiu entre les colles i entitats. És especialment evident la diferència de diners que rep el Ball de Sant Miquel i els Diables comparativament amb les altres colles, que fan un número igual o semblant d’actuacions durant Festa Major.

Mentre el Ball de Sant Miquel i els Diables rep 2500€ en total per la Festa Major, les altres colles de diables reben des de 3679 fins a 4771 euros. El greuge és encara més gran si hi sumem la subvenció anual (dades 2016) que dóna l’Ajuntament, essent el total pel Ball de Sant Miquel i els Diables de 2700€ i les altres colles des de 4354 fins a 5446 euros.

També és el cas tant del Ball de Pastorets d’Igualada, del Ball de Cercolets d’Igualada com del Ball de Bastons d’Igualada. A les tres entitats se’ls paga 400€ per totes les sortides que fan a la Festa Major. Amb aquests diners, les colles, assumeixen la contractació dels músics i les despeses necessàries perquè els balls puguin sortir. En contrast, es pot veure que també es paguen (600€ i 800€) de manera separada músics per acompanyar altres balls i elements  que ja cobren tant o més que aquestes tres colles. Fins i tot s’esdevé el fet que aquests grups de músics cobren més diners que aquestes colles de la Federació.

Cal tenir present també, tot i que no sigui clar comparar-ho amb alguna altra entitat, la dificultat dels Trabucaires d’Igualada, els Voladors, per assumir el cost d’organització i participació d’actes durant la Festa Major amb els diners rebuts per part de l’Ajuntament. Fet que els porta a haver d’organitzar cada Festa Major una campanya de mecenatge per mantenir i millorar la Festa.

Observem, doncs, que les quantitats rebudes en “concepte” de sortides en uns i altres casos varia de forma clara sense uns criteris definits.

3. Que no ens oposem, evidentment, a què a les colles no federades a la nostra entitat percebin aquesta quantitat, sinó a la falta de criteri per part de la institució en els últims anys. En qualsevol cas, però, la solució es trobaria l’establiment d’unes bases de conveni, subvenció o contracte igualitàries en tots els casos.

4. Que entenem que la riquesa de la Festa Major es troba en l’abundant teixit associatiu, i que ha de ser aquest teixit qui assumeixi un paper decisiu en l’organització de la festa. La institució doncs hade definir les bases per què això es produeixi, acompanyant en el procés a entitats i colles, com a element facilitador.

 

Igualada, 14 de juny de 2017
Federació del Seguici Tradicional Històric d’Igualada