La Federació ha impulsat una campanya de difusió que consisteix en un seguit de vídeos breus que combinen imatges i text on s’expliquen conceptes com què és la FESTHI, qui la forma, com s’organitza, amb quin pressupost, quin paper té dintre la Festa Major, quines entitats organitzen la Festa Major entre d’altres temàtiques. Des del mes de maig i fins l’agost, s’aniran publicant a les xarxes socials.