Després d’alguns dies treballant-hi us podem començar a oferir material de les I Jornades de Cultura Tradicional celebrades a Igualada el 21 de maig. Tal com s’indica en el programa, la primera de les conferències fou a càrreg d’Albert Rumbo i parlà sobre el “Manteniment de l’essència i actualització de la forma del patrimoni immaterial”.

Albert Rumbo és llicenciat en història per la Universitat de Barcelona i postgrau en gestió i animació de la cultura popular a la universitat Ramon Llull. Tècnic superior de cultura de la diputació de Barcelona. Ha estat arxiver itinerant de trenta arxius municipals de les comarques del Berguedà, Bages i Osona. És membre del patronat municipal de la Patum de Berga i del jurat del premi Joan Amades de cultura popular de Tarragona. Ha impartit cursos sobre història, festa i tradicions. Ha participat com a ponent en diversos col•loquis i jornades. Ha publicat nombrosos articles sobre la cultura popular i vuit llibres sobre aquesta mateixa temàtica. Fou el coordinador i redactor del projecte per tal que la Patum fos reconeguda com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per part de la Unesco. El que més li plau, però, és ser geganter de la Patum, de manera que combina la Patum dels carrers i la Patum dels carrers.

Podeu trobar el vídeo a l’enllaç següent:

http://festhi.cat/sant-bartomeu/jornades/